Gå til indhold

Genbrugsstationer

Vi driver fem genbrugsstationer i Faaborg-Midtfyn Kommune. Læs mere og se åbningstider her.

Vær opmærksom på, at der er kommet nye regler vedr. aflevering af asbest/eternit.

Sortering på din genbrugsstation

Dit affald skal sorteres efter de gældende affaldsfraktioner og placeres i de anviste containere/båse på genbrugsstationerne.

Hvis affaldet afleveres i poser, skal dette være i klare plastsække, så personalet på genbrugsstationen tydeligt kan se indholdet.

Personalet må ikke bistå med aflæsning af affald, jf. Regulativ for husholdningsaffald §21.3.

Affaldsfraktioner og placering på den enkelte genbrugsstation kan ses under de enkelte genbrugsstationer her på siden. Der kan forekomme ændringer, da Faaborg-Midtfyn Kommune og FFV Renovation A/S løbende arbejder med at sikre større grad af specielbehandling og genanvendelse.

Anvisninger fra genbrugsstationens personale skal følges. Hvis en anvisning ikke følges, kan man blive bortvist.

Der kan ikke afleveres madaffald og restaffald. Kun ved særlige forhold, såsom vejrforhold, kan madaffald og restaffald afleveres på genbrugsstationerne. Dette vil blive annonceret i ugeavis og på www.ffv.dk.

Genbrugsstationerne er bemandet i hele åbningstiden. Åbningstiderne fremgår af skiltning og på www.ffv.dk/renovation/genbrugsstationer.

Klunsning og fjernelse af affald fra genbrugsstationerne er ikke tilladt.

Der er genbrugshaller/ genbrugshus/ genbrugscontainer på Ringe, Årslev, Faaborg og Broby Genbrugsstationer, hvor man kan sætte genbrugsmøbler, nips, service, spil, byggematerialer osv., som andre kan få glæde af. Alle borgere er velkomne til at hente genbrugsting, dog ikke foreninger med henblik på videresalg.

Farligt Affald 1 (2)

Aflevering af farligt affald

Farligt affald er ting fra vores hverdag, som kan skade miljøet eller os selv, når det ender som affald. Derfor skal det sorteres for sig selv og behandles rigtigt.

Du er altid velkommen til at aflevere farligt affald på én af genbrugsstationerne. Her kan du bruge den røde kasse, hvis du har fået den udleveret, men du kan også aflevere det uden en kasse.

Du kan også tilmelde dig afhentning af farligt affald hjemme sammen med tømning af dine beholdere. Det gør du via vores selvbetjening.

Læs mere om, hvordan du skal pakke dit farlige affald her: Hvad er farligt affald?

4

Kompost

Du kan aflevere dit haveaffald på genbrugsstationerne til kompostering. På Faaborg, Ringe og Årslev kan du aflevere haveaffald hele døgnet ugens 7 dage. På Brobyværk er det i åbningstiden.

Det gælder almindeligt haveaffald fra private haver.

Haveaffaldet bliver neddelt og omdannet til kompost. På pladserne må man IKKE aflevere husdyrgødning

Bemærk: Kun køretøjer op til 3.500 kg. har adgang til pladsen.

Gratis kompost til private

Der vil i perioder være mulighed for at hente gratis kompost på alle pladser, men kun så længe lager haves.

Til orientering er pH-værdien på vores kompost 8,2.

Redskaber til læsning skal selv medbringes.