Gå til indhold

Renseanlæg

Vi driver 8 rensningsanlæg og ca. 60 minirenseanlæg

Find renseanlæg

Du kan på kortet danne dig et overblik over vores mange renseanlæg, og hvor de befinder sig på Fyn.

Kloaknet og pumpestationer

Spildevandet ankommer til renseanlæggene igennem kloaknettet. Igennem mindre kloakrør fra den enkelte husstand og virksomhed løber vandet sammen i et stadigt større rør mod renseanlægget. 

I bakket terræn må det med jævne mellemrum igennem en pumpestation for at kunne løbe videre. En pumpestation er en brønd, hvori spildevandet samler sig. Når pumpebrønden er fyldt, begynder pumpen at pumpe spildevandet op mod renseanlægget. 

I Faaborg-Midtfyn Kommune har FFV Spildevand A/S ca. 180 pumpestationer, som er opdelt i to distrikter. Vest består af oplandet til Faaborg-, og Lyø renseanlæg, hvor der er ca. 110 pumpestationer. Øst består af oplandet til Sdr. Nærå-, Ferritslev-, Ringe-, Kværndrup-, Ryslinge- og Gislev renseanlæg, hvor der er ca. 70 pumpestationer. 

Alle pumpestationer er fjernovervågede. Overvågningssystemet bevirk, at der gives alarm til vagten (udenfor arbejdstid) eller renseanlægget, hvis der er høj vandstand i en pumpestation ved strømsvigt eller ved termofejl. Dette er for at imødegå eventuelle overløb fra pumpestationer til vandløb, havet eller direkte på jorden. 

På nogle ledningsstræk er der etableret sparebassiner, dvs. bassiner til midlertidig opbevaring af spildevand. Disse bassiner benyttes, når kloaksystemet er særligt belastet - typisk under kraftige regnskyl.