Gå til indhold

Tømningsordning

Vi tømmer din septik- eller samletank

Faaborg-Midtfyn Kommune har indført obligatorisk tømningsordning for alle ejendomme med bundfældningstank. Formålet med tømningsordningen er at sikre, at alle tanke tømmes én gang om året. Dette er nødvendigt for at: 

  • Vandkvaliteten i vandløb bevares og forbedres til gavn for dyre- og plantelivet. 
  • Slam og spildevand renses korrekt til gavn for miljøet.

Vælg mellem to typer af tømning

  • Type1/Tømning med tilbagefyldning af rejektvand: tanken suges helt tom, slammet presses fra ved tilsætning af polymér, og det overskydende rejektvand fyldes tilbage i tanken. Fordelen herved er, at kørslen med slam reduceres og grundejeren er fri for at fylde tanken med dyrt drikkevand. 
  • Type2/Bundtømning af tank: tanken suges helt tom for slam, herefter skal tanken efterfyldes med vand, så den ca er 3/4 fyldt - du har som ejer ansvaret herfor. Tanken kan fyldes ved at lade en vandhane løbe i 1,5 til 2 timer. Tilbagefyldning af vand er vigtig, dels for at tanken af plast især i områder med høj grundvandsstand eller specielle jordbundsforhold ikke skal "løfte" sig. Dels for at den biologiske proces i tanken kan virke, og det nye slam ikke skal danne prop i afløb og evt. pumpe.

Din bundfældningstank tømmes som udgangspunkt som type 1 tømning. Ønsker du din tømningsmetode ændret bedes du kontakte FFV Spildevand A/S på tlf.: 62 61 16 66.

FFV Spildevand A/S administrerer tømningsordningen, dvs. vi bestiller entreprenøren til at udføre og opkræve betaling for tømningen. 

Faaborg-Midtfyn Kommune er myndighed på tømningsordningen og udarbejder tømningsregulativ, hvor regler for den obligatoriske tømningsordning er fastlagt. Kommunen sikrer, at disse regler overholdes. 

Ønsker du mere end én årlig tømning, kan det bestilles ved FFV Spildevand på tlf. 62 61 16 66.

Tømning af bundfældningstank

Tømningsperioden kører løbende over året. Hvornår din bundfældningstank tømmes, står entreprenøren for. Du vil modtage besked om tømningstidspunktet 1-1½ uge før pr. mail/sms. 

Efter tømning af bundfældningstank, vil din tømningsrapport blive sendt til dig på sms eller mail. Her vil der stå, om tanken er i orden eller om der er defekter, der skal udbedres.

Husk at hjælpe entreprenøren med frie adgangsveje, så du undgår at blive opkrævet for forgæves kørsel. 

Se reglerne om adgangsveje her: 

Læs regulativ for tømning af bundfældningstanke i PDF HER

Tømning af samletank

Samletanke er ikke omfattet af tømningsordningen for bundfældningstanke. Ejere af ejendomme med samletanke skal selv indgå en aftale med en godkendt slamsuger om tømning af ejendommens samletank. 

Samletankene SKAL minimum tømmes en gang om året for at modvirke fastgroning af flyde og bundlag i tanken. 

Læs regulativ for tømning af samletanke i PDF HER