Gå til indhold

Farligt affald

Spraydåser, kemikalier, malingrester, neglelak: Farligt affald er ting fra vores hverdag, som kan skade miljøet eller os selv, når det ender som affald.

Hvad er farligt affald?

Farligt affald er ting fra din hverdag, som kan skade miljøet eller os selv, hvis det havner i dit restaffald.

Den røde miljøkasse er en sikker måde at opbevare og transportere dit farlige affald på.

Når du afleverer dine batterier, elpærer, kemikalier og småt elektronik m.v. i den røde kasse, bliver det sorteret og håndteret korrekt, og de vigtige råstoffer bliver genanvendt.

Fx indeholder batterier værdifulde råstoffer, som jern, mangan og tungmetaller – og de kan genanvendes. Ved at aflevere dem i den røde kasse er du med til at sikre, at ressourcerne ikke tabt, og naturen bliver ikke forurenet.

Sådan sorterer du farligt affald

Ja tak til:

 • Batterier og småt elektronik, fx legetøj og controllere
 • Spraydåser og trykflasker, fx hårlak.
 • Blæk- og printerpatroner
 • Insekt- og plantegifte
 • Olie- og kemikalierester
 • Klude med kemikalierester
 • Lak, lim, maling og fugemasse
 • Kosmetik og parfume
 • Elpærer

Nej tak til: 

 • Plastemballage uden faresymbol (plast)
 • Ammunition (kontakt politiet på telefon 114)
 • Fyrværkeri (ikke affyret/fusere: genbrugsstation/ affyret: restaffald)
 • Medicinrester og kanyler (apoteket)
 • Støvsugerposer, kattegrus og aske (restaffald)

Anbringes i den røde kasse, helst i originalemballagen. Aflever gerne batterier, elektronik og elpærer i hver sin klare pose i kassen, da det kan lække/gå i stykker.

Plast med faremærker

Vi kan genanvende stort set alle dunke med faremærke på, da faremærket beskriver indholdet og ikke emballagen.

Hvis emballagen er tom, skal det sorteres som plast. Aflever gerne dunkene uden låg, så medarbejderne trygt kan gå ud fra, at emballagen er tom.

Er der en rest i beholderen, skal det sorteres som farligt affald.

Disse fire faremærker skal dog ALTID sorteres som farligt affald uanset om beholderen er tom eller ej:

 • Akut toksicitet
 • Eksplosiv
 • Alvorlig sundhedsfare
 • Gasser under tryk

Det er de fire sidste ikoner på billedet.

Faremærker til farligt affald

Sådan afleverer du farligt affald

Afhentning af farligt affald er en tilmeldeordning, hvor du hvert halve år aktivt kan tilmelde dig tømning af miljøkassen senest en uge før afhentning.

Den skal tilmeldes fra gang til gang - og det koster ikke ekstra at få den afhentet.

Vær opmærksom på, at din røde miljøkasse både skal være tilmeldt afhentning og pakket forsvarligt – ellers tager vi den ikke med. Læs mere om pakning her på siden.

Stil den ud til skel senest kl. 5 på afhentningsdagen, gerne aftenen før. Der er ikke hente-bringe ordning på den røde kasse.

Brug den til transport

Farligt affald kan også afleveres på din genbrugsstation. Her er du meget velkommen til at bruge den røde kasse til sikker transport af affaldet, men du kan også aflevere det uden en kasse, som du har gjort hidtil.

Sådan pakker du den røde kasse

Den røde kasse bliver håndsorteret. Derfor er det vigtigt, at du pakker den omhyggeligt.

 • Affaldet skal være forsvarligt emballeret. Det skal helst være pakket i originalemballage eller anden indpakning med tydelig mærkat.
 • Skru låget ordentligt på diverse beholdere og stil dem oprejst, så indholdet ikke flyder ud.
 • Læg de forskellige løse ting i små plastposer eller lignende – batterier, elektronik og elpærer i hver sin klare pose i kassen, da det kan lække/gå i stykker.
 • Luk kassens låg helt, så små børn, dyr og regnvand ikke kan komme i kassen.
 • Har du ikke den originale emballage, skal du i stedet sætte en mærkat på, der tydeligt fortæller, hvilken type affald det er i posen/pakken/glasset. Så kan personalet på modtageanlægget se, hvordan det skal behandles.
 • Kassen må højst veje 8 kg i alt.
 • Husk at skrive adresse på det klistermærke, som sidder på kassen. Hvis kassen er uden adresse, kan vi desværre ikke tage den med. Brug en vandfast tusch/kuglepen, så skriften ikke regner af.
Får du en rød kasse til farligt affald?

Den røde kasse er blevet udleveret til alle, der har egne beholdere, samt lejeboliger.

Faaborg midtby og de større sommerhusområder afventer stadig at få en rød kasse leveret, men vi er i dialog med de forskellige aktører i forhold til etableringen af fælles løsninger. Vi forventer derfor at have leveret alle miljøkasser senest til september 2022, men tager forbehold for forsinkelser.

Nærmere info vil følge her på hjemmesiden og på Facebook.

Kontakt os, hvis du har egne beholdere og endnu ikke har fået en rød kasse.

Farligt Affald