Gå til indhold

Fordele ved fjernvarme

Fjernvarmen er nem, grøn og giver dig en god, stabil varmeøkonomi.

FJERNVARME ER NEMT

Det er nemt, trygt og komfortabelt at skifte til fjernvarme.
Nem installation og service
 • Ingen besvær efter installationen. Varmen leveres direkte til døren.
 • Pladsbesparende, din unit fylder ikke mere end et almindeligt overskab (på min. 60 cm i bredde).
 • Ingen støj, lugtgener eller støv som ved pillefyr.
Professionel overvågning
 • 24-7 overvågning – vi holder altid øje.
 • Professionelle teknikere sørger for stabil drift. Du har altid varme på anlægget.

FJERNVARME ER GRØN

Hvis klimahensyn og grøn omstilling betyder noget for dig, er fjernvarmen det rigtige valg.
CO2-neutral og -besparelser
 • Varmen er baseret på en storskala varmepumpe, der er 80% CO2-neutral.
 • Hvis du har et hus på fx 130 m2, kan du spare ca. 1.500 kg. CO2 om året ved at skifte naturgas ud med fjernvarme. Det svarer til at du kører over 10.000 km/året i din fossilbil. Er forbruget større, bliver besparelsen det også.
 • Fra 2030 vil fjernvarme være 100% CO2-neutral. Gasfyr bliver udfaset i 2035, måske før. Derefter bruges gassen primært til backup, transport og lignende (biogas).
 • Fjernvarme er et fleksibelt system, der kan tilpasse sig energimarkeder og teknologiske fremskridt.
Stordriftsfordele og effektivitet
 • Fjernvarme kan udnytte alle energiformer til fælles gavn. Det er mere effektivt, billigere og grønnere at drive et centralt værk end 200 små enheder.
 • Som forsyning har vi mulighed for at indkøbe brændsel eller el til andre priser end en enkelt husstand kan og kan derved opnå store besparelser.
 • Vi kører driftsmålinger hele døgnet for at balancere produktionen mellem de billigste, mest driftssikre løsninger.

GOD VARMEØKONOMI

Fjernvarme er en fornuftig løsning og god varmeøkonomi.
Lang levetid og beskyttelse
 • Et fjernvarmeanlæg har en gennemsnitlig levetid på 30 år. Du vil i de fleste tilfælde spare penge i forhold til andre løsninger.
 • FFV investerer i beskyttelse af både fjernvarmerør og installation, fx bruges behandlet vand, der forlænger rør og radiatorers levetid.
 • Lovgivning sikrer rimelige udgifter til forbrugerne. Fjernvarme skal hvile i sig selv, evt. overskud betales tilbage til forbrugerne.
Fjernvarme er en fordel
 • Hvis du en dag skal sælge dit hus, er det et plus, hvis der er indlagt fjervarme.
 • Fjernvarme øger ejendommens værdi og gør salg mere attraktivt.
 • Øger hele områdets værdi.
Stabil økonomi
 • Kollektiv forsyning giver stabil økonomi. Du får en stabil varmeregning i mange år frem.
 • Fjernvarme ligger prismæssigt stabilt, fordi fjernvarme har bedre muligheder for producere på det fleksible energimarked samt skifte mellem energikilder.