Gå til indhold

Din affaldsordning

I Faaborg-Midtfyn Kommune sorterer vi i 10 affaldstyper, også kaldt fraktioner. Læs mere om din affaldsordning her.

Dine beholdere

Der findes flere typer beholdere afhængigt af, hvor og hvordan du bor i Faaborg-Midtfyn Kommune. Beholderne kan altså se forskellige ud, men alle skal sortere ens – uanset om man har egne beholdere eller hører under en fællesløsning.

Enfamiliehusstande tilbydes som standard to stk. 240 liters beholdere, som hver især er inddelt i to rum:

  1. Mad- og restaffald
  2. Glas/metal og pap/papir.

Derudover skal alle husstande fortsætte med at anvende den beholder, som de har i forvejen. Den skal bruges til plast samt mad- og drikkekartoner.

Beholderne er udstyret med piktogrammer, der viser affaldstypen, og man vil også modtage en sorteringsvejledning sammen med de nye beholdere.

Du kan finde en samlet oversigt over størrelserne på beholderne her (åbner i ny fane).

Beholdere 2022

Områder med andre affaldsløsninger

Der gælder særlige forhold for Faaborg midtby, sommerhusområderne og øerne. Læs mere om hvert område herunder.
Faaborg midtby

I Faaborg midtby er kravene til sortering de samme som andre steder, men på grund af smalle stræder og baggårde, er det ikke muligt at opstille individuelle beholdere til affaldet alle steder.

I stedet er der etableret nedgravede affaldsløsninger i en del af midtbyen. På den måde kan vi undgå, at der skal indsamles dagrenovation i sække, og at der skal stå affaldsbeholdere på fortovet.

De nedgravede containere opdeles

De nuværende nedgravede containere opdeles i to rum, så restaffald og madaffald fremover kan sorteres hver for sig. Dette forventes færdig i 2023.

Planlagt udvidelse i 2023-2024

De nedgravede fællesløsninger skal udvides i 2023-2024, så flere gader i midtbyen går væk fra at have individuelle beholdere.

De nuværende seks nedgravede containere udvides så der i alt vil være ca 12 fællesløsninger, overjorden og nedgravede til madaffald og restaffald, og yderligere ca 8 med mulighed for aflevering af madaffald, Restaffald, Metal/Glasaffald, Pap/papir og Plast/Drikkekartoner.

Alle affaldsøer vil udstyres med fyldemeldere så FFV Renovation kan overvåge hvornår de skal tømmes.

Din dagrenovation

Afhentning af madaffald og restaffald i Faaborg-Midtby fortsætter som hidtil, indtil de nye fællesløsninger bliver etableret. Vær opmærksom på evt. nye tømmedatoer.

Genanvendeligt affald fortsætter som poseordning

Indsamling af genanvendeligt affald fortsætter som poseordning. Der arbejdes på etablering af opsamlingssteder, men dette er ikke færdigbehandlet, og placeringen for disse er stadig ikke fastlagt.

Poseordningen udvides, så plast & mad- og drikkekartoner ligeledes samles i en pose.

Vi vil fortsat gerne have glas, metal, pap og papir hver for sig i poseordningen.

Fællesbebyggelser/lejeboliger

Der er stor forskel på, hvordan boligforeninger og andre udlejere har valgt at håndtere deres affald. Derfor skal du som udgangspunkt spørge din udlejer, vicevært eller varmemester, hvis du har spørgsmål omkring din affaldet ved din bolig.

Bor du til leje, får du udleveret din startpakke af din udlejer eller vicevært. Kontakt denne for nærmere information.

Er du udlejer?

Mangler du startpakker til nye beboere, så kontakt vores kundeservice på ffv@ffv.dk.

Husk at anføre kontaktperson.

Sommerhuse

De større sommerhusområder

FFV er i dialog med de sommerhusområder, der har mere end 20 enheder med henblik på etablering af affaldsøer. De områder, som er færdigbehandlet, sættes i gang løbende.

Affaldsøerne tages i brug, når de er færdige. Indtil da tømmer vi sække/spande i områderne.

De mindre sommerhusområder

De sommerhusområder, der har mindre end 20 enheder, har egne affaldsbeholdere, rød miljøkasse og madaffaldsspand til køkkenet.

Hent en sorteringsguide på tysk eller engelsk

Hvis du udlejer dit sommerhus, kan det være en god at have en sorteringsguide på tysk eller engelsk liggende til dine udenlandske gæster. På den måde kan vi hjælpe dem med at få sorteret affaldet korrekt.

Du kan finde vores sorteringsguides her.

Lyø, Avernak og Bjørnø

På øerne er transportmulighederne ikke de samme som i resten af kommunen, derfor er ordningen tilpasset de konkrete forhold på øerne.

Dagrenovation afhentes fra skel via sækkestativer og 110 liters ø-sække, max 13 kg.

Alt øvrigt affald afleveres på minigenbrugsstationerne, som er ubemandede. Der er placeret affaldscontainerne ved havnene/sportspladsen. Disse er altid tilgængelige.

Der udleveres ikke startpakke på øerne, men ønsker du en sorteringsguide, kan du få én udleveret af vores renovatører.