Gå til indhold
Den 1. juli 2024 er der kommet nye regler for håndtering af asbest, som påvirker både virksomheder og private. Se her, hvad de nye regler betyder for dig.

Asbest tagstykker

Folketinget har vedtaget nye regler for håndtering af asbest. Fremover er det kun autoriserede virksomheder, der må nedrive asbest. Reglerne er trådt i kraft 1. juli 2024, og virksomheder har seks måneder til at indrette sig efter den nye ordning og søge autorisation.

For virksomheder:

Fra 1. januar 2025 skal virksomheder være autoriseret for at nedrive asbestholdigt materiale.

Folketinget har vedtaget, at virksomheder fremover skal være autoriseret, hvis de skal nedrive asbestholdigt materiale. Virksomheder har frem til 1. januar 2025, hvor kravet om autorisationsordningen træder i kraft, til at indrette sig efter den nye ordning og søge om at blive autoriseret.

Læs mere om autorisationen på Arbejdstilsynets nye regler om asbest.

For privatpersoner:

Fra 1. januar 2025 må du som privat boligejer ikke længere selv nedrive et asbesttag eller andet asbestholdigt materiale.

For dig som privatperson betyder de nye regler, at du fra den 1. januar 2025 ikke selv må nedrive asbest, medmindre der er tale om kortvarigt arbejde i mindre karakter, fx nedtagning af enkelte asbestholdige tagplader.

Det betyder, at du som privatperson stadig selv kan nedrive et asbesttag frem til 1. januar 2025. Det er dog Arbejdstilsynets klare anbefaling, at du får hjælp fra professionelle firmaer til at fjerne asbest, da det kræver specialiseret viden for at gøre det på en forsvarlig og sikker måde.

Bliv klogere på asbest og hvordan du spotter det i dit hjem her.

Husk at anmelde bygge- og anlægsaffald

Al asbestholdigt bygge- og anlægsaffald, uanset mængde, skal anmeldes til Faaborg-Midtfyn Kommune for at sikre korrekt bortskaffelse. Det er ikke tilladt at genbruge asbestholdigt bygge- og anlægsaffald, herunder hele asbestholdige eternittagplader.

Anmeldelsen skal sendes til Faaborg-Midtfyn Kommune senest 2 uger før arbejdet udføres. Du anmelder det på bygningsaffald.dk.

Allerede skærpede regler for asbest i arbejdsmiljøet

I 2023 blev der indført skærpede regler for asbest i arbejdsmiljøet.

Det betyder, at man ikke længere kan aflevere asbest på samtlige kommunale genbrugsstationer. 
Alt asbest/eternit skal være emballeret og pakket forsvarligt inden aflevering. Der kan købes bigbags på alle genbrugsstationerne i kommunen.

Privatpersoner kan aflevere mindre mængder asbest på Årslev Genbrugsstation (15 tagplader pr. dag og max 30 i alt for din ejendom). Der modtages ikke asbest på kommunens øvrige genbrugsstationer.

Få mere information om aflevering af mindre mængder på Årslev Genbrugsstation.

Asbest fra erhverv og større mængder fra private (mere end 30 tagplader) skal afleveres direkte til deponi hos Klintholm I/S.

Kontakt altid Klintholm inden aflevering for information om korrekt emballering mv.

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte kundeservice på ffv@ffv.dk eller 62611666.

Du kan også kontakte Faaborg-Midtfyn Kommunes miljøafdeling på miljoe-post@fmk.dk eller 72532140.

 

Del artikel

Relaterede nyheder