Gå til indhold

Spildevandsplan

Beskriver hvor og hvorledes man håndterer spildevandet i kommunen

Spildevandsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Spildevandsplanen giver en samlet oversigt over den nuværende og planlagte spildevandshåndtering i Faaborg-Midtfyn Kommune. Samtidig belyser den også de miljømæssige konsekvenser for spildevandshåndteringen i fremtiden, og sammenholder disse med de økonomiske konsekvenser dette vil få for Kloakforsyningen i FFV Spildevand A/S.

Udover at fastsætte anlægsopgaver, beskriver planen også hvilke retningslinjer, vi skal følge, når vi dimensionerer og etablerer nye kloaksystemer og renoverer de gamle - herunder hvilket serviceniveau, vi skal levere til vores kunder.