Gå til indhold

Tilslutning

Ligger din ejendom i forsyningsområdet, har du mulighed for at blive tilsluttet vand fra FFV Vand A/S. Læs mere her.

Alle ejendomme i vores forsyningsområde kan blive tilsluttet vand fra FFV Vand A/S.

Sådan tilslutter du dig
Tilslutningsbidraget dækker normalt alle omkostninger til vandforsyningens anlæg frem til ejendommens skel. 
Indenfor ejendommens skel udføres arbejdet med jordledning og installation af ejendommens autoriserede VVS-installatør for grundejerens regning. 
Tilslutning til vand hos FFV Vand A/S bestilles gennem den autoriserede VVS-installatør, der skal udføre installationsarbejdet. 

VVS-installatøren udfylder ansøgning om installationstilladelse, der underskrives af både grundejer og installatør. Den udfyldte og underskrevne ansøgning fremsendes til FFV Vans A/S, der herefter udfærdiger en installationstilladelse. Vandforsyningen tager kontakt til VVS-installatøren for at aftale tidspunktet for arbejdets udførelse. 

Ved tilslutning gøres Regulativ for FFV Vand A/S gældende. Dette regulativ beskriver de regler, der gælder for forholdet mellem vandforsyningens kunder og FFV Vand A/S. 

Bygger du om?

Kontakt FFV Vand A/S, hvis du har planer om ny- og/eller ombygning, terrænregulering, belægning m.v.

Ifølge forsyningsloven: 
- skal vandværker tinglyse vandrør
- må der ikke bygges ovenpå en vandledning
- skal der være et rådighedsareal på 2 meter

Det vil spare dig for tid, kræfter og penge at få ledningsoplysninger for din grund.