Gå til indhold

Spørgsmål og svar

Få svar på de hyppigst stillede spørgsmål om fjernvarme her.

Fjernvarme

Nedenfor kan du få besvarede nogle af de ofte stillede spørgsmål omkring fjernvarme.
Hvad er fjernvarme?

Fjernvarmen er en fleksibel opvarmningsform, da varmen kan komme fra mange kilder: Varmepumper, afbrænding af biomasse, overskudsvarme fra industrien, forbrænding af affald, solvarme, elvarme på vindmøllestrøm og meget mere. Andelen af fossile brændsler som gas, olie og kul i fjernvarmen bliver mindre år for år. Her i Faaborg er fjernvarmen hovedsageligt baseret på en særdeles effektiv storskala varmepumpe.

Har du et oliefyr, bruger du naturgas eller elvarme, er det både billigere og mere klimavenligt at skifte til fjernvarme, hvis du kan. Bor du i et landområde uden fjernvarme, er individuelle varmepumper og jordvarme et godt alternativ. Elvarme er den dyreste måde at opvarme dit hus på, så har du elvarme, er der mange penge at spare ved at skifte eller supplere med en anden varmekilde.

Der er fjernvarme i 1,7 mio. husstande i Danmark - det svarer til, at flere end 2 ud af 3 danskere har fjernvarme.

Hvor nem er fjernvarme?

Fjernvarmen er lydløs, ren og selvkørende fra dag ét. Den er vedligeholdelsesfri, og den har en lang levetid. Inde i huset fylder den ikke mere end et almindeligt overskab.

Når du har fjernvarme, er det os, der har ansvaret for varmen. Du skal bare regulere varmen på din radiator - eller åbne for den varme hane, og du har altid varme nok.

Hvor grøn er fjernvarme?

Hvis du har et hus på fx 130 kvadratmeter, kan du spare ca. 1.500 kg CO2 om året ved at skifte naturgas ud med fjernvarme. Er dit hus større, bliver besparelsen det også.

Fjernvarmen er primært baseret på en storskala varmepumpe, der producerer varmen særdeles effektivt. Kun på de koldeste dage supplerer vi med vores gaskedel, og når elprisen er høj, bruger vi vores gasmotor, der også producerer el.

Fordelingen af energikilder i FFV Fjernvarme (2020)

Varmepumpe 86 % (kan levere op til 95 %)
Gaskedel (varmeproduktion) 5 %
Gasmotor (varme- og elproduktion) 9 %

CO2-udledning med forskellige varmekilder i et hus på 130 m2. 

CO2-udledning for et standardhus

FFV's fjernvarme 1.005 kg
Individuel varmepumpe 1.241 kg
Gasfyr 3.396 kg
Oliefyr 5.683 kg

Kilde:
Olie og naturgas: Energistyrelsens fremskrivning af CO2-udledninger for naturgas samt udledninger fra fyringsolie.
Varmepumper: tvis.net
Fjernvarme: Planenergi

Hvor billig er fjernvarmen?

Langt de fleste får billigere varme, når de skifter fra gas, og besparelsen ved at skifte fra olie og elvarme er endnu større.

Kontakt os for en snak om, hvad det vil betyde for din varmeøkonomi.

Hvad er grøn varme?

Fjernvarmen i Danmark bliver stadig grønnere. Det sker ved at producere varmen på vedvarende energikilder samt ved at udfase brugen af fossile brændsler som olie, kul og gas. Folketingets ambitiøse klimamål er at reducere Danmarks samlede CO2 med 70 % inden 2030.

Inden 2030 skal de 500.000 boliger, der stadig opvarmer med fossile brændsler, derfor omstilles til grøn energi. 

 

Økonomi

Nedenfor kan du få besvaret nogle af de ofte stillede spørgsmål omkring økonomien i forbindelse med fjernvarme.
Hvad betaler jeg for på min varmeregning?

Din varmeregning består grundlæggende af tre dele:

 • Dit forbrug: Vi opgør dit forbrug i kWh
 • Effektbidrag: Beregnet pr. m2 opvarmet areal ifølge BBR
 • Abonnement: Fast bidrag

Se aktuelle takster her.

Du betaler aconto forud, og du får en årsopgørelse ved hvert årsskifte.

Hvad er korrigeret forbrug?

På din varmeregning bliver du oplyst om dit forbrug. Her fremgår både dit faktiske forbrug og dit korrigerede forbrug.

Dit korrigerede forbrug (forbrug korrigeret for graddage) er angivet for, at du kan sammenligne dit forbrug fra år til år, hvis vi forestillede os, at udetemperaturen var ens hvert år.

Du bliver afregnet efter dit faktiske forbrug.

Hvad skal jeg bruge det til?

Det korrigerede forbrug er interessant på flere måder: Hvis du fx pludselig får en stor regning: Så er det godt at vide, om dit forbrug rent faktisk er eksploderet, eller der egentlig er tale om en kold vinter.

Det kan også være, at børnene er flyttet hjemme fra eller du er i gang med at energiforbedre dit hus: Så vil du måske gerne vide, hvor stor effekten er.

Det er altid en god idé at følge med i sit forbrug, så man kan opdage, hvis der er noget, der stikker helt af eller om der er en vane, der kan skrues lidt på.

Graddage

Vejret har betydning for, hvor meget varme du bruger.

Med graddagetal kan vi "rense" varmeforbruget for udsving i vejret og bedre sammenligne varmeforbruget fra år til år.

En graddag er et udtryk for en forskel på 1°C mellem den "indvendige" døgnmiddeltemperatur på 17°C og den udvendige døgnmiddeltemperatur i et døgn.

Eksempel: Hvis der er 17 grader indenfor og 10 grader udenfor, vil der være 7 graddage den pågældende dag.

Vi bruger graddage til at beregne dit forventede årsforbrug. Du bliver afregnet efter dit faktiske forbrug.

Hvad er et effektbidrag?

Alle FFV Varmes kunder bliver opkrævet et effektbidrag i forhold til m2 bolig registreret i BBR (Bygnings- og Boligregistret).

Effektbidraget på din varmeregning er et fast årligt bidrag, som skal sikre, at investeringer bliver tilbagebetalt. Investering i produktionsanlæg og fjernvarmeledninger skal tilbagebetales uanset, hvor stort varmeforbruget er, også selv om alle isolerer deres huse så meget, at der ikke er noget forbrug!

I BBR registreres oplysninger om samtlige bygninger samt bolig- og erhvervsenheder. Der registreres kun oplysninger for ejendomme, der er bebyggede i BBR-lovens forstand. Det er vigtigt, at du gennemgår din BBR-meddelelse og kontrollerer, at alle oplysninger er rigtige.

Det er dit ansvar som ejer, at oplysningerne om din ejendom i BBR er korrekte.

Hvad betyder afkøling?

Afkøling er forskellen på frem- og returløb. Altså temperaturforskellen på det fjernvarmevand, vi sender ud, og den temperatur fjernvarmevandet har, når det kommer tilbage til os.

Har du en god afkøling?

Din afkøling er en god markør for, om du udnytter fjernvarmen godt. Afkølingen er som regel bedst om vinteren, hvor fremløbstemperaturen fra varmeværket er højest – og varmeforbruget størst.

For at få et troværdigt billede af din afkøling, skal den regnes ud som et gennemsnit over et helt år, og her skal den helst ligger over 30º C.

En god afkøling betaler sig

For hver grad den gennemsnitlige afkøling er lavere end 30° C koster varmen 1 % mere i forbrugsafgift.

Så det betaler sig at have styr på sin afkøling og udnytte varmen.

Du kan øge din afkøling ved at sikre, at dit anlæg kører optimalt.

Hvorfor beregnes effektbidraget ud fra BBR?

Effektbidraget afhænger af din boligs størrelse ifølge BBR (Bygnings- og Boligregistret), fordi boligens størrelse er en indikator for, hvor meget boligen kan trække på vores produktions- og distributionskapacitet. Dvs. at en større bolig betaler samlet mere i effektbidrag end en lille bolig med samme forbrug.

Uanset dit varmeforbrug skal fjernvarmeledningerne dimensioneres, efter hvor mange m2 bolig, der potentielt skal kunne opvarmes. Det er nødvendigt for at fremtidssikre dit hus, da vi kan ikke ændre fjernvarmerørenes størrelse senere.

Effektbidraget er fast uanset varmeforbrug. Til gengæld er udgiften til selve varmeforbruget naturligvis afhængig af dit faktiske forbrug.

Hvor længe holder mit fjernvarmeanlæg?

Et fjernvarmeanlæg har en lang levetid. En veksler kan sidde i 20-30 år, før den skal skiftes. Til sammenligning har en luft-til-vand varmepumpe en levetid på 12-18 år, mens en jordvarmepumpe holder i 14-20 år.

Kilde: OK.dk

Bliver det dyrere for nye kunder?

Nye kunder i de eksisterende fjernvarmeområder vil kunne tilslutte sig på gældende vilkår.

Tilkobling af fjernvarme

Nedenfor kan du få besvaret nogle af de ofte stillede spørgsmål omkring det praktiske i forbindelse med tilkobling af fjernvarme.
Hvad står FFV Varme A/S for - og hvad skal jeg selv klare?

Det skal være nemt at sige ja til fjernvarme. Her kan du se, hvad vi har ansvaret for - og hvad du selv skal sørge for.

Vi sørger for at:

 • Lægge en plan for, hvornår du kan få fjernvarme i vores eksisterende område.
 • Holde dig orienteret, så snart du er tilmeldt.
 • Lægge fjernvarmerør i dit kvarter, hvis de ikke allerede findes.
 • Lægge en stikledning ind til dit hus og afslutte med et stik indenfor.
 • Genetablere have og fliser, når vi lagt stikledningen ind. Vi aftaler placeringen med dig.

Du sørger for at:

 • Tilmelde dig her og underskrive tilslutningsaftalen, som du får fra os.
 • Aftale levering og montering af fjernvarmeunit med din vvs-montør.
 • Hvis du har naturgas: Bestille afkobling af gasfyr hos gasselskabet. Læs om gebyrfri afkobling her.
Genetablerer I min have, når I har lagt fjernvarme ind til huset?

Vi dækker pænt til efter gravearbejdet, ligesom vi genetablerer have og fliser.

Vi aftaler placeringen af din stikledning med dig på forhånd.

Hvad skal jeg gøre med min gasinstallation?

Du skal kontakte gasselskabet og bede dem afmontere gassen og fjerne gasfyret. Læs om gebyrfri afkobling her.