Gå til indhold

Fjernvarmeprojekter

Vi arbejder på at udbrede fjernvarme til så mange som muligt. Her kan du læse mere om vores fjernvarmeprojekter i deres forskellige faser.

Godkendt projekt:

Status for Korinth

Vi har den 1. marts 2024 fået tilsagn om tilskud fra Energitilsynets fjernvarmepulje.

Boliger og virksomheder i Korinth kan tilmelde sig fjernvarmen. Læs mere.

Øvrige områder:

Status for Brobyværk, Espe, Falsled-Millinge-Svanninge, Horne og Vester Aaby

Vi fik desværre ikke tilskud fra fjernvarmepuljen den 1. februar 2024.

Projektforslag for fjernvarme er godkendt af Faaborg-Midtfyn Kommune for hver enkelt by. Godkendelsen er givet på betingelse af, at der bliver tildelt tilskud fra Energistyrelsens fjernvarmepulje.

Den 15. april 2024 blev der indgået politisk aftale om flere midler i fjernvarmepuljen. Det betyder, at der afsættes de i alt 35,7 millioner kroner til vores fjernvarmeprojekter, som vi har der oprindeligt blev søgt om.

Vi ved endnu ikke, hvordan processen bliver, altså om vi skal søge igen, men tilskuddet skulle under alle omstændigheder være sikret.

Vi skriver ud igen, når vi ved, hvordan processen bliver ift. fjernvarmepuljens nye midler.

Status for Faaborg nordvest, Strandgårdsparken og Sundbrinken

Udvidelsesprojektet for fjernvarme i Faaborg blev aflyst februar 2023. 

Priserne på entreprenørarbejde er fortsat på et højt niveau, men manglen på specialiseret arbejdskraft er nedadgående, hvilket giver os håb om, at prisen på anlægsarbejder vil falde.

Vi er i gang med planlægning af tilbud om fjernvarme i små etaper, hvor udvalgte gader tilbydes fjernvarme. Disse arbejder er af et omfang, så vi undgår omfattende EU-udbud. Så snart planen er klar, informerer vi de berørte ejendomme.

Vi arbejder på at forsyne hele Faaborg by med fjernvarme, men desværre kommer det til at tage længere tid end forventet, da prisen for fjernvarme, og den alternative pris for naturgas, er en afgørende faktor for at boligejere vil støtte op om fjernvarme; det kan vi se af de talrige eksempler fra hele Danmark på, at tilstrækkelige tilslutningsprocenter ikke kan opnås i øjeblikket.