Gå til indhold

For installatører

Her er samlet information for installatører, der skal ændre, indstille eller færdigmelde installationer. Læs mere her.

Ved nye fjernvarmekunder etablerer FFV Varme A/S stikledningen og afslutter med hovedhaner umiddelbart inden for ejendommens ydermur.

VVS-installatøren udfører forbindelsen fra hovedhanerne til ejendommens v armeinstallation. 

Ved hovedhanernes indbygges et pas-rør, hvor måleren skal sidde (pas-rør udleveres ved kontakt til FFV Varme A/S).

Når installationen meldes færdig, monterer FFV Varme A/S afregningsmåleren. 

Hvis der medvirkes ved ny-tilslutninger, bedes der udfyldt en færdigmeldingsseddel, som returneres til FFV Varme A/S. Du finder tilbagemeldingsblanketten i højre kolonne.