Gå til indhold

Litiumbatterier

Hvad er det, hvorfor er de farlige og hvordan håndterer man dem korrekt?

Hvad er litiumbatterier?

Litiumbatterier er en type genopladelige batterier, der anvender Litium-ion teknologi til at lagre og frigive elektrisk energi. De er kendt for deres høje energitæthed, lange levetid og lette vægt. Disse egenskaber gør dem populære i en bred vifte af elektroniske apparater, herunder:

  • Mobiltelefoner
  • Bærbare computere
  • Tablets
  • Digitale kameraer
  • Elværktøj
  • Elektriske køretøjer
  • Diverse husholdningsapparater

Litiumbatterier findes i forskellige former og størrelser, men de mest almindelige typer inkluderer cylindriske batterier, prismatiske batterier og pouch-celler.

Litium Batteri Elløbehjul (2)
Litium Batteri Elløbehjul (3)
Litium Batteri Elløbehjul (4)

Hvorfor er litiumbatterier farlige?

Selvom litiumbatterier er meget effektive og praktiske, udgør de også en vis risiko, især når de ikke håndteres korrekt:

1. Fare for brand og eksplosion

Litiumbatterier kan blive ustabile og udløse brande eller eksplosioner, hvis de bliver beskadiget, overophedet, kortsluttet eller udsat for ekstremt tryk. Dette skyldes de kemiske reaktioner, der finder sted inde i batteriet.

2. Miljøskade

Litiumbatterier indeholder farlige materialer, herunder tungmetaller og giftige kemikalier, der kan forurene jord og vand, hvis de ender på lossepladser eller i almindeligt affald. Det er skadeligt både for miljøet og menneskers sundhed.

3. Sundhedsrisici

Kontakt med de kemikalier, der findes i litiumbatterier, kan være farligt for mennesker. Direkte kontakt med batteriets indhold kan forårsage hudirritation, øjenskader og alvorlige sundhedsproblemer, hvis kemikalierne indåndes eller indtages.

Litiumbatterier (3)

Hvordan håndterer man litiumbatterier korrekt?

For at minimere risici forbundet med litiumbatterier er det vigtigt at følge retningslinjerne for håndtering og bortskaffelse. Her er 3 ting, du selv kan gøre:

1. Sorter litiumbatterier korrekt

Spot Litium batterier ved at se efter mærkninger som "Li-ion" eller "Li-poly" på batteriet. Hold dem adskilt fra andet affald for at undgå farlige reaktioner.

2. Opbevaring

Opbevar brugte litiumbatterier på et køligt, tørt sted, væk fra brandfarlige materialer og metalgenstande, der kan forårsage kortslutning.

3. Bortskaffelse og genbrug

Aflever dine brugte litiumbatterier i farligt affald eller elektronik på genbrugsstationen for at sikre sikker og miljøvenlig bortskaffelse. Du finder din nærmeste genbrugsstationer her.

Når du afleverer dine brugte litiumbatterier i farlig affald eller elektronik, så sørger vores genbrugsfolk for korrekt håndtering, hvilket også muliggør genbrug af litiumbatterierne. Genbrug hjælper med at genvinde værdifulde materialer og reducere miljøbelastningen.