Gå til indhold
Fra 1. januar 2024 træder nye regler i kraft for aflevering af asbest og eternit i Faaborg-Midtfyn Kommune. Al asbestaffald skal være pakket i bigbags på paller og kan kun afleveres på Årslev Genbrugsstation. Erhverv skal aflevere hos Klintholm I/S og også her skal det være pakket i bigbags fremover.

Fra 1. januar 2024 skal al asbest/eternit – uanset om det er støvende eller ej – afleveres i emballage.

De nye regler indføres for at forbedre arbejdsmiljøet for både dig og vores medarbejdere – og til gavn for miljøet.

Asbest er ekstremt sundhedsfarligt, og vi vil gerne sikre os, at der ikke kan spredes asbestholdigt støv til omgivelserne – hverken på vej til genbrugsstationen eller når du afleverer dit affald.

Asbest er sundhedsskadeligt

Asbest består af fibre. Fibrene er så små og tynde, at de ved indånding kan trænge ud i de allermindste forgreninger i lungerne. Her kan de forårsage alvorlige sygdomme som asbestose og forskellige former for kræft.

Fibrene kan frigives, når der arbejdes med asbestholdige tagplader.

Det er vigtigt, at hverken du selv, andre borgere eller de mennesker, der skal håndtere asbestaffaldet, bliver udsat for asbestfibre.

Forskellige retningslinjer afhængig af asbesttype og mængde

Afhængig af hvilken type asbestaffald, der skal håndteres og bortskaffes, er der forskellige retningslinjer.

  • Ikke-støvende asbestaffald, hvor asbesten er fastbundet som fx hele eternitplader.
  • Støvende asbestaffald som fx bløde lofts- og vægplader, rørisolering, ikke hele tagplader, asbeststøv, filtre, pakninger, bremsebelægninger og lignende.

Husk, at de nye regler også stiller krav til emballering af asbestaffaldet.

Du kan også hente og printe vores folder om aflevering af asbest: Klik på billedet herunder.

Dekorativt link til folder om asbest

 

 

Del artikel

Relaterede nyheder