Gå til indhold

Opkrævning af moms på renovationsafgifter

Renovation

10. februar 2021

Skattestyrelsen har tabt en sag om opkrævning af moms på renovationsafgifter. FFV Renovation A/S afventer de endelige styresignaler, før vi går videre med sagen.

Skattestyrelsen har tabt en sag om opkrævning af moms på renovationsafgifter og tidsfristen for Skattestyrelsen til at indbringe afgørelsen for domstolen udløb den 21. januar 2021.

Vi afventer nu, at Skattestyrelsen udsender et styresignal, der beskriver, hvordan vi skal håndtere renovationsafgiften fremadrettet.

Nuværende praksis med opkrævning af moms af renovationstaksterne for private og grundejerforeninger fortsætter således, indtil der foreligger afklaring om fremtidig praksis.

Idet momsrefusionen vil omfatte både købs- som salgsmoms, vil den samlede påvirkning blive indregnet i fremtidige takster, når styresignalet er modtaget.

Vi vil opdatere vores hjemmeside, når vi ved mere. 

 

Del artikel

Relaterede nyheder