Gå til indhold

Hvorfor vælge fjernvarme?

Fjernvarme

4. oktober 2022

Vidste du, at Danmark er det land i verden, hvor udbredelsen af fjernvarme er størst? Faktisk bliver knap to ud af tre danske husstande opvarmet ved fjernvarme, og det er der god grund til. Opvarmningsformen er nemlig både god for miljøet og pengepungen samtidig med, at den giver nem og sikker varme i stuerne.

Fjernvarme er en god idé

Selvom energipriserne er høje for tiden og alting kan synes usikkert, så giver fjernvarme stadig god mening på flere parametre.

Gennem flere år viser prisudviklingen nemlig, at fjernvarmen har været langt billigst sammenlignet med fx olie, gas og el. Det skyldes flere faktorer:

  • Et fjernvarmeanlæg har en betydelig længere levetid end andre alternativer.
  • Fjernvarmen er båret af et stærkt fællesskab. Det betyder, at forbrugerne deler udgifter til vedligehold, udvikling og drift. Fjernvarmeværket har desuden stordriftsfordele og kan udnytte energikilderne langt mere effektivt end mindre, private anlæg.
  • Endelig er det ifølge Varmeforsyningsloven ikke tilladt at tjene penge på fjernvarmen. Økonomien i forsyningsselskaberne skal blot balancere. Når el- og gaspriser forhåbentligt falder igen, vil varmeprisen altså også blive nedsat igen.

Fjernvarme er fremtiden

Fjernvarme er lig med høj leveringssikkerhed, ingen vedligeholdelse og ingen støj- eller lugtgener. Det bliver næsten ikke mere komfortabelt. Samtidig er fjernvarme også det grønne valg. Opvarmningsformen er nemlig utrolig energieffektiv og belaster dermed miljøet i langt mindre grad.

To ud af tre danskere har allerede fjernvarme, og der investeres stadig mere i forskning og udvikling inden for området. Men vigtigst af alt er den ikke afhængig af energikilder som olie og gas, men kan skifte mellem forskellige vedvarende energikilder.

FFV Varme arbejder konstant på at producere varme så billigt som muligt og finde nye muligheder med de produktionsformer, som vi er i besiddelse af: kraftvarmen, varmepumpen og en ny akkumuleringstank i 2023, der producerer billigt varmt vand, når elprisen er lav og sender dette billige varme vand ud til kunderne, når el- eller gasprisen er høj.

Det betyder, at fjernvarme på alle måder er fremtidssikret, da den kan tilpasse sig fremtidens varmeforsyning.

Del artikel

Relaterede nyheder