Gå til indhold

Forslag om ny affaldsordning

Renovation

12. maj 2021

Forslag til ny affaldsordning er i høring og betyder at affald skal sorteres i flere fraktioner.

Som led i den nationale klimaplan skal borgerne i Faaborg-Midtfyn Kommune sortere flere typer af affald. 

Fremadrettet skal vi samlet set sortere 10 kategorier, nemlig madaffald, restaffald, pap- og papiraffald, metal- og glasaffald, farligt affald, tekstiler, plastik og drikkekartoner. 

Kommunalbestyrelsen har netop sendt forslag til et nyt tillæg til kommunens eksisterende affaldsplan i høring frem til 7. juli 2021, så vi fra januar 2022 kan leve op til de nye krav. Kommunen inviterer til borgermøder i juni. Deltagelse kræver forudgående tilmelding, da der er max deltagerantal på 50 personer grundet corona. Læs mere om forslaget til affaldsplanen for de næste år, samt borgermøderne på Faaborg-Midtfyn Kommunes hjemmeside (www.fmk.dk). 

 

Del artikel

Relaterede nyheder