Gå til indhold

Flot fremmøde til informationsmødet den 2. marts

Fjernvarme

7. marts 2023

Der skal lyde en stor tak til alle de fremmødte til vores informationsmøde i Forum Faaborg d. 2. marts. Der kom rigtig mange – og det er vi glade for.

Herunder kan man læse eller genlæse mødets omdrejningspunkter og svarene på nogle af de spørgsmål, der fyldte mest.

Projektets forløb            

Juni 2021 blev projektforslaget godkendt af Faaborg-Midtfyn Kommune. Vi havde dermed fået alle de nødvendige godkendelser til at udvide vores fjernvarmenet til Faaborg nordvest, Strandgårdsparken og Sundbrinken. Projektforslaget var udarbejdet af PlanEnergi.

Investeringen lød på 53 mio. kr. med en rente på 0,6 %. Dertil kom et tilskud fra Energistyrelsen på 5.1 mio. kr.

Ud fra disse beregninger kunne FFV Varme tilbyde gratis tilslutning, gratis stikledning og leje af fjernvarmeunit for kr. 279/md.

Efteråret 2021 udbyder vi rådgiverarbejdet, som bliver vundet af COWI, og de går i gang med at projektere og forberede EU-udbud af projektet. Der er 251 tilmeldte.

Sommer 2022 er der indikationer på højere anlægsudgifter. Vores rådgiver COWI genberegner fjernvarmeprojektets økonomi: Nu er den forventede investering på 93 mio. kr., hvorfor det vil være nødvendigt at opkræve et supplerende effektbidrag på kr. 24/m2 i 20 år.

FFV Varme holder i den forbindelse informationsmøde den 31. august 2022, hvor vi informerer om dette, men slår fast at vi først kender den endelige pris efter den kommende udbudsrunde.

Februar 2023 modtages tilbud fra entreprenører. Den laveste investering lyder på 138 mio. kr. Det er 264.000 kr./husstand – og renten er steget til 3,9 %. Det supplerende effektbidrag afhænger af, hvor mange tilmeldte, der er, men man kan forvente mindst 54 kr. pr. m2 i 20 år og en forventet varmeudgift for standardhus på kr. 36.000/år.

Det ville være uforsvarligt at tilbyde boligejere at komme på fjernvarme til de priser, da man er bundet mange år fremover, og FFV kan ikke gøre noget for at nedbringe betalingen, når først rørene er lagt i jorden.

Som en følge af de høje priser beslutter bestyrelsen enstemmigt at standse projektet.

Hvad gør vi så nu?

Det efterlader naturligvis mange med spørgsmålet om, hvad man så gør nu? Har man tilmeldt sig fjernvarme i udvidelsesområderne, er kontrakten ikke længere gældende. Den er annulleret ved projektets standsning.

Der blev efterspurgt rådgivning om valg af opvarmning på informationsmødet, men FFV Varme er eksperter i fjernvarme og kan desværre ikke rådgive om andre varmekilder, og hvad der er det rigtige for den enkelte.

Vi henviser til at bruge hjemmesiden Sparenergi.dk for at få et overblik over de mange muligheder, men som det også blev sagt af både FFV Varme og Christian Tønnesen, chefkonsulent i By, Land og Kultur, Faaborg-Midtfyn Kommune, så er er hele markedet overophedet og præget af stor usikkerhed lige nu.

Heldigvis ser gasprisen ud til at være faldende og udgiften til opvarmning bør følge med ned. Vi opfordrer til at se tiden an ift. at komme med i kollektive løsninger frem for at investere i nye individuelle løsninger.

Det gælder også, at jo færre, der bliver tilbage til fjernvarme, desto ringere vil muligheden være for at udbrede fjernvarme senere.

Af hensyn til de boligejere, der måtte ønske at etablere individuel varmepumpe, trækker FFV Varme sit projektforslag tilbage, så det ikke står i vejen for, at der kan søges om tilskud hertil.

Det er svært at sige, hvornår det går igennem, men det forventes at tage måneder pga. af bureaukratiet, der er i forbindelse med at trække et projektforslag tilbage. Det skal igennem flere udvalg hos Faaborg-Midtfyn Kommune og sendes i høring.

FFV Varme vil holde tæt øje med prisudviklingen på entreprenørarbejde og vil undersøge mulighederne for at tilbyde fjernvarme i mindre områder, hvor det kan gøres uden, at der skal laves udvidelser af hovedledninger.

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål, er du velkommen til at skrive til os på nemvarme@ffv.dk eller ringe på 62 61 16 66 i vores åbningstider.

Del artikel

Relaterede nyheder