Gå til indhold

Fjernvarme på vej til flere faaborgensere

Fjernvarme

13. november 2020

FFV Varme A/S' nye store varmepumpe kommer til at betyde øget kapacitet og giver anledning til overvejelser om udvidelse af forsyningsnettet i Faaborg.

FFV Varme A/S (FFV) dækker det centrale Faaborg med fjernvarme. Kapaciteten på de nye store varmepumper gør det muligt eventuelt at udvide forsyningsområdet. Først og fremmes vil FFV kigge på de områder, der grænser op til det nuværende forsyningsområde. 

Hvilke områder, FFV skal grave yderligere fjernvarmeledninger ned i, er ved at blive undersøgt. Det vil blive afgjort ud fra en afvejning af, hvor det vil give bedst økonomisk mening. Her afhænger det bl.a. af, hvor tæt bebyggelsen er, og hvor der er størst interesse hos husejerne for at lægge om til fjernvarme. 

For den enkelte husejer, der overvejer at skrotte gas- eller oliefyret til fordel for fjernvarme, spiller økonomien nok ind. FFV's varme bliver konkurrencedygtig i forhold til gasregningen, men for at komme på fjernvarmen skal man betale en tilslutningsafgift på 17.500 kr. samt omkostninger til en stikledning på egen grund. En støtteordning er på vej og vil dog være med til at minimere omkostningerne for forbrugerne. 

Når FFV har beregnet, hvor det bedst kan betale sig at udbygge forsyningsnettet, sendes et projektforslag til kommunen. Det forventes at være klar i begyndelsen af 2021.  Det er derfor på nuværende tidspunkt svært at vurdere, hvornår nye bogligområder i Faaborg kan få glæde af den mere miljøvenlige varme. 

FFV's nye anlæg i tal

En gennemsnitlig husstand, der bruger fjernvarme, vil med det nye anlæg spare atmosfæren for udledning af 6,3 ton CO2 årligt, viser beregninger. 

Beregninger, som FFV's rådgiver, Planenergi, har lavet, viser, at atmosfæren samlet spares for 289.100 ton CO2 i en driftsperiode på 22 år. 

Forbrugerne vil kunne forvente en lavere og meget stabil pris på deres fjernvarme. For en gennemsnitligt husstand vil det svare til en besparelse på ca. 2.000 kr. om året. 

Den nye varmepumpe har en kapacitet på 10,5 megawatt. På en virkelig kold vinterdag kan behovet overstige dette, og det kan være nødvendigt at tage naturgaskedlen i brug. 

 

Del artikel

Relaterede nyheder