Gå til indhold

Etablering af transmissionsledning til nyt varmepumpeanlæg

Fjernvarme

5. februar 2020

I forbindelse med etablering af nyt varmepumpeanlæg på L. Frandsensvej påbegyndes i februar gravearbejdet til ny transmissionsledning.

I forbindelse med etablering af den nye varmepumpe på L. Frandsensvej, skal der etableres en transmissionsledning fra L. Frandsensvej og ned til Vestergade, da de eksisterende ledninger i byen ikke er store nok til at sikre en god varmefordeling i byen. 

FFV Varme A/S vil derfor medio februar påbegynde etablering af den nye transmissionsledning, som vil følge stien fra Johan Rantzaus Vej ned forbi den nye legeplads til Kildetoften, og derfra gennem rundkørslen med afslutning i Vestergade. 

Gravning og lægning af transmissionsledning, vil blive udført med opstart medio februar, og afslutning medio maj måned 2020. I den forbindelse vil stien, som går fra Johan Rantzaus Vej ned til Kildetoften, være helt eller delvist spærret i perioder. Rundkørslen ved Havnegade - Kildetoften - Engvej - Vestergade vil på et tidspunkt være lukket ved Engvej i en kortere periode. 

Hvis der er spørgsmål til anlægsprojektet, kan Projekttekniker fra FFV Energi & Miljø A/S, Erland Hansen kontaktes på tlf. 6362 28 55 eller mail erha@ffv.dk.

rute for transmissionsledning i Faaborg

OPDATERING: 
Arbejdet er nu godt i gang, og gravearbejdet skrider frem. 

Del artikel

Relaterede nyheder