Gå til indhold

Anmelderegler for byggeaffald

Det er godt håndværk at have styr på affaldsreglerne

Godt håndværk holder længere og belaster ikke omgivelserne. Derfor handler godt håndværk også om at håndtere dit byggeaffald rigtigt - uanset om du er håndværker eller handyman.

I Danmark genanvender vi store dele af vores byggeaffald. Men hvis affaldet ikke håndteres korrekt, risikerer du at sprede miljøfarlige stoffer, som kan skade din og dine nærmestes sundhed og vores fælles miljø. Det sker, fordi forurenet og usorteret affald kan indeholde skadelige stoffer som f.eks. PCB, der bliver spredt, når det genanvendes og nyttiggøres i forbindelse med andre bygge- og anlægsprojekter samt i produktionen af nye materialer.

De nye anmelderegler

For at komme problemet til livs, er der lavet nye regler for anmeldelse af byggeaffald. Reglerne betyder, at du som bygherre skal anmelde dit byggeaffald til kommunen, to uger inden du begynder at rive ned eller at renovere - uanset om du skal rive en hel væg ned eller blot skifte et vindue.

Anmeldereglerne gælder for de fleste byggeprojekter eller mere specifikt for byggeprojekter, der:

  • Skaber mere end ét ton affald
  • Hvor bygningen eller den del af bygningen, der nedrives eller renoveres er større end 10 m2 eller
  • Omfatter udskiftningen af termoruder.

Er bygningen etableret eller renoveret i perioden mellem 1950 og 1977, skal anmeldelsen suppleres med en screening og evt. en kortlægning for PCB.

Det er nemt at anmelde byggeaffaldet.

Det eneste, du skal gøre er, at udfylde et anmeldeskema, som du kan finde på din kommunes hjemmeside: Klik her.

Er du håndværker, kan du vælge at bruge Virk.dk.