Gå til indhold

Whistleblowerordning

I FFV Energi & Miljø A/S har vi en åben virksomhedskultur, hvor alle kan stå frit frem og indberette mistanke om uregelmæssigheder eller ulovligheder. 

Hvis det af en eller anden grund ikke er en mulighed at benytte sig af andre kanaler i organisationen, kan du indberette din mistanke via vores whistleblowerordning.

Vi benytter en ekstern systemudbyder til ordningen og anmeldelserne indberettes via system fra Whisteblower Partners.  Dette for at sikre, at alle som videregiver informationer i systemet, bliver beskyttet mod repressalier, og at al information bliver holdt fortroligt.

Læs mere i vores whistleblowerpolitik

Godt at vide

Whistleblower-ordningen kan kun bruges til at indberette om alvorlige forhold eller mistanke herom. Der skal være tale om overtrædelser af love, regler, politikker, retningslinjer mv.

 • som har betydning for organisationen som helhed eller
 • som har afgørende betydning for enkeltpersoners liv eller helbred

Hvad kan anmeldes?

Der kan f.eks. ske indberetning/anmeldelse i tilfælde af:

 • alvorlige overtrædelser af den til enhver tid gældende lovgivning om økonomisk kriminalitet, herunder, men ikke begrænset til, underslæb, bestikkelse, korruption, tyveri, krænkelser af konkurrence- og/eller udbudsretten, bedrageri og dokumentfalsk, samt bistand til tredjemand dermed
 • uregelmæssigheder på områderne regnskabsføring, intern regnskabskontrol, revision
 • alvorlige brud på arbejdssikkerheden
 • alvorlige forhold forhold mod en medarbejder, herunder diskrimination, vold og chikane
 • alvorlige miljømæssige forbrydelser

Du kan ikke anmelde:

 • Samarbejdsvanskeligheder
 • Inkompetence
 • Fravær
 • Overtrædelse af interne retningslinjer om f.eks. påklædning, rygning, alkohol m.v.