Gå til indhold

FFV Energi & Miljø indgår i Odense Fjord Samarbejdet

Vandmiljøtilstanden i Odense Fjord skal forbedres, og derfor er Odense Fjord Samarbejdet i gang med at skabe det store overblik, som skal finde de rigtige løsninger. Nu indtræder FFV Energi & Miljø i partnerkredsen.

Odense Fjord Samarbejdet har til formål at skabe god økologisk tilstand i Odense Fjord i 2027 og tæller nu 16 partnere med FFV Energi & Miljøs tiltrædelse i fællesskabet.

FFV bliver en del af et partnerskab mellem en række offentlige myndigheder, private virksomheder og organisationer, der sammen vil finde virkemidler til at forbedre vandmiljøtilstanden i Odense Fjord. Det er et samarbejde, som giver god mening for FFV at indgå i:

- En stor del af Faaborg-Midtfyn Kommune, hvor vi leverer forsyning, ligger i oplandet til Odense Fjord, og derfor er det også helt naturligt for os at tage del i arbejdet om at forbedre tilstanden i fjorden. Vi har løbende et fokus på at udvikle vores klima- og miljøindsatser, og vi har stort fokus på at begrænse vores udledning mest muligt, så vi kan medvirke til, at Odense Fjord opnår god økologisk tilstand igen, siger adm. direktør, Christian Møller.

FFV bidrager med en enorm viden og erfaring, som formanden for Odense Fjord Samarbejdet, Torben L. Povlsen, ser frem til at integrere i fællesskabet:

- Vi arbejder udelukkende med en evidensbaseret løsningstilgang. Virkemidlerne skal være fagligt velfunderede, og vi vil kende virkemidlernes effekt, så vi kan sikre korrekt dokumentation af vores indsatser. Den grundlæggende tilgang er, at opgaven skal defineres lokalt. Derfor er det også naturligt at udvide partnerkredsen med organisationer, der har interesse i at forbedre vandmiljøet og gøre en forskel i lokalområdet – som tilfældet er med FFV, siger Torben L. Povlsen.

Odense Fjord Samarbejdet

Odense Fjord Samarbejdet blev dannet i august 2022. Foruden FFV Energi & Miljø tæller Odense Fjord Samarbejdet følgende parter:

 • Danmarks Naturfredningsforening
 • L&F Centrovice
 • Vandcenter Syd
 • Fjernvarme Fyn
 • Odense Renovation
 • Faarborg-Midtfyn Kommune
 • Nordfyns Kommune
 • Kerteminde Kommune
 • Odense Kommune
 • Odense Havn
 • HJ Hansen
 • Marius Pedersen
 • Syddansk Universitet
 • SEGES
 • Dansk Gartneri

Samarbejdet arbejder for at blive klogere på, hvad der påvirker fjorden – både positivt og negativt - og igangsætte aktiviteter, der afhjælper problemerne. Målet er at få Odense Fjord i god økologisk tilstand i 2027.

Fire principper

Samarbejdet bygger på følgende fire principper:

1. LØSNINGER SKAL BASERES PÅ VIDEN
Afsættet for samarbejdet om løsninger for god økologisk tilstand i Odense Fjord skal i alle henseender baseres på evidens.

2. VI ØNSKER GOD ØKOLOGISK TILSTAND
Institutionerne, der direkte eller indirekte er i forbindelse med Odense Fjord, har alle interesse i, at fjorden kommer i god økologisk tilstand. Desuden er der behov for, at den enkelte institution samtidig skal kunne forfølge sine egne forretningsmål.

3. VI RESPEKTERER FORSKELLIGE INTERESSER
Parterne repræsenterer forskellige institutioner, og samarbejdet hviler derfor på gensidig respekt for tilstedeværelsen af forskellige interesser.

4. VI TAGER DEL I ANSVARET OG SAMARBEJDER OM LØSNINGER
Samarbejdet søger at finde løsninger gennem dialog. Parterne er enige om, at alle skal tage ejerskab over ansvaret for fjorden og vandmiljøet. Det betyder, at samarbejdet om at forbedre tilstanden er den eneste reelle og længerevarende løsning på udfordringerne – både de miljømæssige og forretningsmæssige.

Læs mere om Odense Fjord Samarbejdet her: www.odensefjordsamarbejdet.dk

Del artikel

Relaterede nyheder