Gå til indhold

Prisstigning på tømning af bundfældningstanke

For 2023 stiger prisen på tømning af bundfældningstank fra 834,00 kr. per år til 1.401,25 kr. Det skyldes en voldsom prisstigning på entreprenører – og da ordningen er 100 % brugerbetalt, har vi ingen anden mulighed end at hæve taksten.

Det er FFV Spildevand A/S, der administrerer tømningsordningen, men det er en ekstern entreprenør, der udfører tømningen. Opgaven har netop været i udbud, og det viste sig desværre, at prisen steg voldsomt.

I henhold til lovgivningen er ordningen 100 % brugerbetalt, så vi har ingen anden mulighed end at hæve taksten for brugere af ordningen. Fra næste år stiger prisen på tømning af bundfældningstank fra 834,00 kr. per år til 1.401,25 kr.

Regulativ for tømningsordningen

Faaborg-Midtfyn Kommune har indført obligatorisk tømningsordning for alle ejendomme med bundfældningstanke uden afløb og samletanke med afløb. Formålet med tømningsordningen er at sikre, at alle tanke tømmes én gang om året.

Dette er nødvendigt for at:

  • Vandkvaliteten i vandløb bevares og forbedres til gavn for dyre- og plantelivet.
  • Slam og spildevand renses korrekt til gavn for miljøet.

Den daglige drift af tømningsordningen varetages af FFV Spildevand A/S, mens myndighedsansvaret ligger hos Faaborg-Midtfyn Kommune, som også udarbejder tømningsregulativer, hvor regler for den obligatoriske tømningsordning er fastlagt.

Ønsker du mere end én tømning pr. år, kan det bestilles ved FFV Spildevand på tlf. 62 61 16 66.

Del artikel

Relaterede nyheder