Gå til indhold

Aflæsning

Årsaflæsning

Afregning af manglende afkøling af fjernvarmevand.

Hvis der på din årsopgørelse over fjernvarmeforbrug fremgår et ekstra kWh-forbrug, har din afkøling ikke været på 30 grader. 

Se nedenstående forklaring: 

Ifølge vores Tekniske Bestemmelser for fjernvarmelevering, skal fjernvarmevandet nedkøles således, at gennemsnitsafkølingen over et forbrugsår ikke er mindre end 30 grader. Hvis denne nedkøling eller returtemperatur ikke opnås, er varmeforsyningen berettiget til at opkræve betaling for sine ekstraomkostninger. For hver grad, afkølingen har været mindre end 30 grader, er vi berettige til at forhøje forbrugsafgiften med 1%. 

Hvis den gennemsnitlige nedkøling på et år er mindre end 30 grader, vil FFV Varme A/S således opkræve ekstrabetaling på årsopgørelsen, ifølge gældende takster. 

Dårlig afkøling af fjernvarmevandet medfører: 

  • Forøget ledningstab i gadeledningsnettet
  • Forøget tab i produktionsanlæg
  • Forøget elforbrug til pumper

Nævnte punkter er medvirkende til stigende varmepriser. Det er derfor vigtigt at den enkelte bruger af fjernvarmen er opmærksom omkring udnyttelse og afkøling af fjernvarmen. 

Hvis I har spørgsmål til ovenstående er du velkommen til at kontakte os på tlf.: 6261 1666 eller e-mail: ffv@ffv.dk