ffv logo2  
 

 

 
 
FFV Energi & Miljø A/S
Korsvangen 6A  
5750 Ringe  
Telefon 62 61 16 66 (døgnvagt) 
 
Telefontider:
Man-tors: 08.00 - 16.00
Fre: 08.00 - 12.30
Email:

ffv@ffv.dk

 

Tilslutning

mlerbrnde 067


Alle ejendomme i vores forsyningsområde kan blive tilsluttet FFV Vand A/S.

Prisen for at blive tilsluttet fremgår af vandforsyningens takstblad.

 

Sådan tilslutter du dig

Tilslutningsbidraget dækker normalt alle omkostninger til vandforsyningens anlæg frem til ejendommens skel.

Indenfor ejendommens skel udføres arbejdet med jordledning og installation af ejendommens autoriserede VVS-installatør for grundejerens regning.

Tilslutning til FFV Vand A/S bestilles gennem den autoriserede VVS-installatør, der skal udføre installationsarbejdet.

 

VVS-installatøren udfylder en ansøgning om installationstilladelse, der underskrives af både grundejer og installatør. Den udfyldte og underskrevne ansøgning fremsendes til FFV Vand A/S, der herefter udfærdiger en installationstilladelse. Vandforsyningen tager kontakt til VVS-installatøren for at aftale tidspunktet for arbejdets udførelse.

 

Ved tilslutningen gøres Regulativ for FFV Vand A/S gældende. Dette regulativ beskriver de regler, der gælder for forholdet mellem vandforsyningens kunder og FFV Vand A/S.  

 
vandhane1
 Vandspild
 

Ved vandspild i skjulte installationer kan der være mulighed for refusion. Hent ansøgningsskema under Spildevand.  

https://ffv.dk/spildevand/spildevand.html

 

 

 

vandrr2

 Bygger du om?

 

Kontakt FFV Vand A/S, hvis du har planer om ny- og/eller ombygning, terrænregulering, belægning mv. Iføge vandforsyningsloven:

  • skal vandværker tinglyse vandrør
  • må der ikke bygges oven på en vandledning
  • skal der være et rådighedsareal på 2 meter

 

Det vil spare dig for tid, kræfter og penge

at få ledningsoplysninger for din grund.

 

  Målerbrønde

 

Klik på nedenstående billede for større format i PDF

Målerbrønd information Side 1

 

Er der plads nok ?

Læs hele vejledningen "Er der plads nok?" på Teknologisk Instituts hjemmeside.

 

Vandmålerinstallation

Klik på nedenstående billede for større format i PDF

Er der plads nok vandmålerinstallation