ffv logo2  
 

 

 
 
FFV Energi & Miljø A/S
Korsvangen 6A  
5750 Ringe  
Telefon 62 61 16 66 (døgnvagt) 
 
Telefontider:
Man-tors: 08.00 - 16.00
Fre: 08.00 - 12.30
Email:

ffv@ffv.dk

 

Tømningsordning

billede af slamsuger

 

Se oplysninger om din tank 

Du kan se oplysninger om din bundfældningstank ved at klikke på nedenstående link. Du skal blot indtaste koden, som står på bagsiden af den folder, du har fået tilsendt. 

 

Tast din kode her for at se oplysninger om din tank

 


 

Faaborg-Midtfyn Kommune har indført obligatorisk tømningsordning for alle ejendomme med en bundfældningstank. Formålet med tømningsordningen er at sikre, at alle tanke tømmes én gang om året. Dette er nødvendigt for at:

  • Vandkvaliteten i vandløb bevares og forbedres til gavn for dyre- og plantelivet.
  • Slam og spildevand renses korrekt til gavn for miljøet.

 

Vælg mellem to typer af tømning

  • Type1/Tømning med tilbagefyldning af rejektvand: tanken suges helt tom, slammet presses fra ved tilsætning af polymér, og det overskydende rejektvand fyldes tilbage i tanken. Fordelen herved er, at kørslen med slam reduceres og grundejeren er fri for at fylde tanken med dyrt drikkevand.

 

  • Type2/Bundtømning af tank: tanken suges helt tom for slam, herefter skal tanken efterfyldes med vand, så den ca. er 3/4 fyldt - du har som ejer ansvaret herfor. Tanken kan fyldes ved at lade en vandhane løbe i 1,5 til 2 timer. Tilbagefyldning af vand er vigtigt, dels for at tanke af plast især i områder med høj grundvandsstand eller specielle jordbundsforhold ikke skal "løfte" sig. Dels for at den biologiske proces i tanken kan virke, og det nye slam ikke skal danne prop i afløb og evt. pumpe.

 

Din bundfældningstank tømmes som udgangspunkt som en type 1 tømning.

Ønsker du din tømningsmetode ændret bedes du kontakte FFV Spildevand A/S

på tlf. 6261 1666.  


FFV Spildevand A/S administrerer tømningsordningen, dvs. vi bestiller entreprenøren til at udføre tømningen og opkræver betaling for tømningen.


Faaborg-Midtfyn Kommune er myndighed på tømningsordningen og udarbejder tømningsregulativ, hvor regler for den obligatoriske tømningsordning er fastlagt.
Kommunen sikrer, at disse regler overholdes.

Se regulativet for tømning af bundfældningstanke

 

Ønsker du mere end én tømning pr. år, skal du selv bestille og afregne denne med et entreprenørfirma.

 

Tømning af bundfældningstank

Tømningsperioden kører løbende over hele året. Hvornår din bundfældningstank tømmes, står entreprenøren frit for. Du vil modtage besked om tømningstidspunkt 1-1½ uge før pr. mail/sms.

 

Husk at hjælpe entreprenøren og undgå at blive opkrævet for en forgæves kørsel.

 

KSA stregtegning

Efter din tank er tømt, lægger entreprenøren en tømningsattest i din postkasse.

 

Se forklaring på evt. bemærkninger på din tømningsattest her 

 

Tømningsfolder

 

Du kan downloade vores folder her

 

Tømningsordning 2018 

 Tømning af samletank

Samletanke er ikke omfattet af tømningsordningen for bundfældningstanke.

Ejere af ejendomme med samletanke skal selv indgå en aftale med en godkendt slamsuger om tømning af ejendommens samletank.

 

Samletankene SKAL minimum tømmes en gang om året for at modvirke fastgroning af flyde og bundlag i tanken. 

 

Se regulativ for tømning af samletanke her