ffv logo2  
 

 

 
 
FFV Energi & Miljø A/S
Korsvangen 6A  
5750 Ringe  
Telefon 62 61 16 66 (døgnvagt) 
 
Telefontider:
Man-tors: 08.00 - 16.00
Fre: 08.00 - 12.30
Email:

ffv@ffv.dk

 

Renseanlæg

FFV Spildevand A/S forestår drift og vedligeholdelse af 8 renseanlæg.

Spildevandet i Faaborg-Midtfyn Kommune renses på 8 renseanlæg.

 

Renseanlæg Adresse  

Faaborg Renseanlæg

Knoldsborgvej 1C, 5600 Faaborg

Se kort

Ferritslev Renseanlæg Fasanvej 27,  5863 Ferritslev Fyn

Se kort

Gislev Renseanlæg Ørbækvej 68A, 5854 Gislev

Se kort

Kværndrup Renseanlæg Bøjdenvejen 22A, 5772 Kværndrup

Se kort

Lyø Renseanlæg Lyø Strandvej 13, Lyø

Se kort

Ringe Renseanlæg Assensvej 76B, 5750 Ringe

Se kort

Ryslinge Renseanlæg Ellehavevej 4, 5856 Ryslinge

Se kort

Sdr. Nærå Renseanlæg

Åvej 6, 5792 Årslev

Se kort

 

 


 

Kloaknet og pumpestationer

Spildevandet ankommer til renseanlæggene igennem kloaknettet. Igennem mindre kloakrør fra den enkelte husstand og virksomhed løber vandet sammen i et stadigt større rør mod renseanlægget.

 

I bakket terræn må det med jævne mellemrum igennem en pumpestation for at kunne løbe videre. En pumpestation er en brønd, hvori spildevandet samler sig. Når pumpebrønden er fyldt, begynder pumperne at pumpe spildevandet op mod renseanlægget.

 

I Faaborg-Midtfyn Kommune har FFV Spildevand ca. 180 pumpestationer, som er opdelt i to distrikter. Vest består af oplandene til Faaborg- , og Lyø renseanlæg, hvor der er ca. 110 pumpestationer. Øst består af oplandene til Sdr.Nærå-, Ferritslev-, Ringe-, Kværndrup-, Ryslinge- og Gislev renseanlæg, hvor der er ca. 70.

 

Alle pumpestationer er fjernovervågede. Overvågningssystemet bevirker, at der gives alarm til vagten (udenfor arbejdstid) eller til renseanlægget, hvis der er høj vandstand i en pumpestation ved strømsvigt eller ved termofejl. Dette er for at imødegå eventuelle overløb fra pumpestationer til vandløb, havet eller direkte på jorden.

 

På nogle ledningsstræk er der etableret sparebassiner, dvs. bassiner til midlertidig opbevaring af spildevand. Disse bassiner benyttes, når kloaksystemet er særligt belastet - typisk under kraftige regnskyl.

 

 Se et renseanlæg i drift

renseanlg

Skoler, gymnasier, foreninger og lignende er meget velkommene til at besøge et af vores renseanlæg.

 

Ring for nærmere aftale. Tlf.: 62 61 16 66.

 

 Bliv klog på vand

 

Vandetsvej er drevet af en række af Danmarks store vandforsyninger. Med ord og billeder bliver der fortalt om vandets kredsløb hele vejen fra grundvandet, gennem vandværket og ud til forbrugerne, videre gennem kloakker til renseanlæg og tilbage til naturen.

 

På hjemmesiden vandetsvej.dk finder du masser af gratis undervisningsmateriale og lærervejledning. Siden  er særlig henvendt til elever fra 7. - 10. klasse.

 

vandets-vej-235x107-ani