ffv logo2  
 

 

 
 
FFV Energi & Miljø A/S
Korsvangen 6A  
5750 Ringe  
Telefon 62 61 16 66 (døgnvagt) 
 
Telefontider:
Man-tors: 08.00 - 16.00
Fre: 08.00 - 12.30
Email:

ffv@ffv.dk

 

Priser FFV Renovation A/S

Takstbladet er godkendt af Kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune d. 10. december 2018.

 

Takster pr. 1. januar 2019 (Taksterne er pr. år med mindre andet er angivet)

 

Priser Renovation

 
renovationsbidrag

  Forklaring renovationsbidrag

 

Alle kommuner har pligt til at sørge for, at private borgere kan komme af med det affald, der kommer fra husholdningerne. Ligeledes har borgerne pligt til at benytte de kommunale indsamlingsordninger.

 

FFV Renovation A/S er af Faaborg-Midtfyn Kommune bemyndiget til at etablere og gennemføre de kommunale affaldsordninger; herunder at opkræve betaling for ordningerne hos brugerne. Alle private husstande og sommerhuse har således pligt til at benytte affaldsordningerne fra FFV Renovation A/S og opkræves betaling for hhv. indsamling af dagrenovation og genbrugsmaterialer, drift af containerpladser, komposteringsplads, miljøstationer samt drift af modtageplads for farligt affald.

 

Prisen for private husstande dækker udgifter til administration, indsamling, transport, behandlings- og statsafgifter samt stativer, sække og beholdere m.v. 

 

Helårsrenovation

 

 

Tømning hver 14. dag, dog i juli og august hver uge, afhentning ved skel.

 

 

 

 

Afhentning af genbrugsmaterialer (papir, pap, glas, plast, metal og flamingo) hver 14. dag. (Gælder ikke for Lyø, Avernakø og Bjørnø samt sommerhusområder).
  Adgang til at benytte genbrugsstationerne.

 

Specialordninger

 

Sommerhusområder 

 

 

 

Sommerhuse, hvor der er tilladelse til helårsbeboelse, skal være tilmeldt ordningen på samme måde som helårsbeboelser.

 

 

Sommerhuse har 24 tømninger om året dog hver uge i juni, juli og august.


Lyø, Avernakø og Bjørnø

 

 

I helårsbeboelser er der en sækkeordning, og sækkene afhentes hver uge.

 

  Sommerhusejere kan vælge at få afhentet sække 24 gange årligt.

 

Virksomheder og institutioner

Virksomheder og institutioner har mulighed for at deltage i indsamlingsordningen for dagrenovation på samme vilkår som private husstande. Dog skal man tilmeldes genbrugsstaitionen som erhverv. 

 

Ubeboede ejendomme 
Ejendomme, der er ubeboelige eller står tomme i forbindelse med salg eller renovering, kan fritages fra kravet om tilmelding, indtil ejendommen bliver beboet igen. Fritagelse kan kun opnås, hvis ejendommen har stået tom i minimum 6 måneder og træder tidligst i kraft fra det tidspunkt, der sker anmodning herom til FFV Renovation A/S.

 

 Prisarkiv

Takstblad 2018

 

Takstblad 2017

 

Takstblad 2016

 

Takstblad 2015

 

Takstblad 2014

 

Takstblad 2013

 

Takstblad 2012

 

Takstblad2011