ffv logo2  
 

 

 
 
FFV Energi & Miljø A/S
Korsvangen 6A  
5750 Ringe  
Telefon 62 61 16 66 (døgnvagt) 
 
Telefontider:
Man-tors: 08.00 - 16.00
Fre: 08.00 - 12.30
Email:

ffv@ffv.dk

 

Administrationspriser

Regler vedr. rykkere:

  • Ved manglende rettidig indbetaling vil der blive udsendt 1. rykker. 
  • Ved fortsat manglende indbetaling, vil næste rykker være en lukkevarsling.
  • I yderste konsekvens vil varmeforsyningen blive afbrudt, og restancen overgives til inddrivelse via SKAT. 

 

Takster pr. 1. januar 2019

 Gebyrer   [kr.]

Ekskl. moms

Inkl. moms

1. Rykkerskrivelse

100,00

N/A

Inkassomeddelelse/rykker

100,00

N/A

Lukkevarsling

100,00

N/A

Inkassomeddelelse/Servicebesøg

250,00

N/A

Lukkebesøg

400,00

N/A

Genoplukning (inden for arbejdstid)

400,00

500,00

Genoplukning (uden for arbejdstid)

600,00

750,00

 

 

 

Betalingsaftale

100,00

N/A

Fogedforretning - udkørende (Se Note 1

350,00

N/A

Vagtgebyr  

800,00

1000,00

 

 

 

Selvaflæsningskort - rykker  

70,00

87,50

Selvaflæsningskort - aflæsningsbesøg  

Selvaflæsningskort – Afregning efter skønnet forbrug

240,00

240,00

300,00

300,00

Ekstraordinær måleraflæsning med regning  

200,00

250,00

Ekstraordinær opkrævning ved flytning

65,00

81,25

Udskrift af regningskopi  

40,00

50,00

Regningsgebyr 

40,00 

50,00 

 

 

 

Levering af forbrugsprofil  

0,00

0,00

 

 

 

Leverandørskifte  

0,00

0,00 

 

Note 1
Dertil skal lægges de faktiske omkostninger til foged og eventuel låsesmed. Der henvises til lovbekendtgørelse nr. 806 af 24. august 2000 med senere ændringer, afsnit II: Afgifter for foged- og auktionsforretninger.
 
Renter
Renten efter forfaldsdatoen fastsættes til en årlig rente, svarende til den til enhver tid fastsatte officielle udlånsrente med et tillæg på 7%.