ffv logo2  
 

 

 
 
FFV Energi & Miljø A/S
Korsvangen 6A  
5750 Ringe  
Telefon 62 61 16 66 (døgnvagt) 
 
Telefontider:
Man-tors: 08.00 - 16.00
Fre: 08.00 - 12.30
Email:

ffv@ffv.dk

 

FFV varsler prisstigninger og prisfald for 2017

De varslede priser skal dog først politisk behandles og godkendes af kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtryn Kommune. 

 

Historisk set har FFVs priser for vand været lave i forhold til de faktiske omkostninger. Men som følge af en ny økonomisk regulering for vand og spildevand, som er besluttet i 2016 og træder i kraft pr. 1. januar 2017, er FFV nødsaget til at hæve priserne på vand og spildevand fra årsskiftet.

 

I praksis har FFVs forbrugere hidtil fået leveret vand og håndtering af spildevand billigere end den reelle pris. Det er denne forskel, vi nu er nødt til at indhente. Med den nye regulering bortfalder nemlig det tilgodehavende, FFV har hos vore kunder fra tidligere år.

 

Adm. direktør i FFV, Claus Mogensen, beklager nødvendigheden af reguleringen:

Det har altid været FFVs mål at levere billige ydelser til kunderne. Derfor er det beklageligt, at det nu er nødvendigt at hæve priserne.

 

Selskaberne FFV Vand A/S og FFV Spildevand A/S er begge omfattet af ”hvile i sig selv” princippet, hvor indtægterne skal modsvare udgifterne. VI har i de seneste år reduceret vore udgifter så meget som muligt, men kan ikke indhente efterslæbet. Efterslæbet på omkostningerne forventes at påvirke priserne de næste 2 år, hvorefter priserne vil falde igen, dog ikke til samme lave niveau som i år.

 

Prisstigningen på vand skal også ses som effekt af, at slagteriet i Faaborg er lukket, hvilket har stor betydning for de resterende forbrugere, specielt i forbindelse med den nye regulering.

 

Der er fortsat et stort behov for ledningsrenovering af gamle støbejernsledninger fra 1940-1960 i den gamle del af Faaborg by, som i store dele er belagt med brosten. Derved er omkostningerne til anlægsarbejder forholdsvis store.

 

For varme og renovation falder priserne, og for FFV Renovation A/S arbejdes der hen mod at holde søndagsåbent på genbrugsstationerne i Årslev og Ringe.

 

Nedenfor kan du se effekten afhængig af, hvilke ydelser du som kunde aftager hos FFV (beregningerne er baseret på et normalt husstandsforbrug på hhv. 120 m3 vand/spildevand, 18,1 MWh varme samt en 140 liters affaldsspand):

 

Hvis man aftager alle forbrugsarter hos FFV:

 • Har man alle forbrugsarter fra FFV, vil man i 2017 få en prisstigning på kr.  615,20 i forhold til 2016.
 • Dette betyder en månedlig merudgift på kr. 51,27.
 • Gælder ca. 1.400 forbrugssteder.

 

Hvis man er tilmeldt spildevand og renovation:

 • Er man tilmeldt spildevand og renovation, vil man i 2017 få en prisstigning på kr. 1.850,20 i forhold til 2016.
 • Dette betyder en månedlig merudgift på kr. 154,18.
 • Gælder ca. 20.000 forbrugssteder.

 

Hvis man er tilmeldt varme, spildevand og renovation:

 • Er man tilmeldt varme, spildevand og renovation, vil man i 2017 spare kr. 412,30 i forhold til 2016.
 • Dette betyder en månedlig besparelse på kr. 34,36.
 • Gælder ca. 711 forbrugssteder.

 

Hvis man er tilmeldt vand, spildevand og renovation:

 • Er man tilmeldt vand, spildevand og renovation, vil man i 2017 få en prisstigning på kr. 2.877,70 i forhold til 2016.
 • Dette betyder en månedlig merudgift på kr. 239,81.
 • Gælder ca. 3.606 forbrugssteder.