Gå til indhold

Gode råd om varmen

Få gode råd og tips til at få mere ud af energien, din økonomi og miljøet. Læs mere her.

Med få simple justeringer kan du måske spare mange penge på din varme. Følg nedenstående råd og få mere ud af energien, din økonomi og miljøet.

Beregn den gennemsnitlige afkøling

 • Aflæs dit forbrug af varmeenergi (MWh/kWh) og fjernvarmevand (m3) på din fjernvarmemåler (efter et par aflæsninger får du en mere nøjagtig indikator)

Anvend efterfølgende denne formel: 
(Dit forbrug i kWh x 0,86)/Dit forbrug i m3

Afkølingen skal have en værdi på mindst 30 grader. Jo højere tallet er, jo bedre. 

Indstil dine radiatorer ens

 • Brug alle radiatorer i samme rum, og indstil dem ens. 
 • 21 grader C er en ideel stuetemperatur for de fleste. Hver ekstra grad betyder 5% større varmeforbrug. 
 • Radiatoren virker korrekt, når den er varm i toppen og kold i bunden. 
 • Hold området omkring radiatoren fri for møbler og gardiner. 

Indeklima

 • Luft ud jævnligt - gerne 5 minutter ad gangen. 
 • Luk for termostaterne under udluftningen. 
 • Hold altid døren til et koldt lokale lukket. Hvis døren er åben, vil varmen fra andre rum trække ind i det kolde rum. 
 • Hold rummets temperatur på minimum 16 grader C. 
 • Placer aldrig store lodrette flader op ad kolde ydervægge, eksempelvis møbler. 
 • Tør dit tøj udendørs eller i egnede lokaler.