ffv logo2  
 

 

 
 
FFV Energi & Miljø A/S
Korsvangen 6A  
5750 Ringe  
Telefon 62 61 16 66 (døgnvagt) 
 
Telefontider:
Man-tors: 08.00 - 16.00
Fre: 08.00 - 12.30
Email:

ffv@ffv.dk

 

Få mest ud af varmen

Med få simple justeringer kan du måske spare mange penge på din varme. Følg nedenstående råd og få mere ud af energien, din økonomi og miljøet.

  

 

 


 

 

Beregn den gennemsnitlige afkøling

 • Aflæs dit forbrug af varmeenergi (MWh/kWh) og fjernvarmevand (m3) på din fjernvarmemåler (efter et par aflæsninger får du en mere nøjagtig indikation).
  Anvend efterfølgende denne formel:

 

Dit forbrug i kWh x 0,86

Dit forbrug i m3 

 

Afkølingen skal have en værdi på mindst 30 grader. Jo højere tallet er, jo bedre.

 

 

Beregning

 

 

 

Indstil dine radiatorer ens

 • Brug alle radiatorer i samme rum, og indstil dem ens.
 • 21o C er en ideel stuetemperatur for de fleste. Hver ekstra grad betyder 5% større varmeforbrug.
 • Radiatoren virker korrekt, når den er varm i toppen og kold i bunden.
 • Hold området omkring radiatoren fri for møbler og gardiner.

 

Radiator

 

 

 

Indeklima

 • Luft ud jævnligt - gerne 5 minutter ad gangen.
 • Luk for termostaterne under udluftningen.
 • Hold altid døren til et koldt rum lukket. Hvis døren er åben, vil varmen fra andre rum trække ind i det kolde rum.
 • Hold rummets temperatur på minimum 16o C.
 • Placér aldrig store lodrette flader op ad kolde ydervægge, eksempelvis møbler.
 • Tør dit tøj udendørs eller i egnede lokaler.

 

Vindue

 

 

 

Beregn, hvor god afkølingen i dit hus er

 • Aflæs din måler en gang om måneden, så kan følge dit forbrug og hurtigt opdage evt. utætheder.
 • Tjek afkølingen på varmeinstallationen: Aflæs fremløbstemperaturen dér, hvor varmen kommer ind og sammenhold den med temperaturen på returvandet.
 • Om vinteren bør forskellen mellem fremløb og returløb ligge på 35 - 40o C, om sommeren lidt mindre.

 

Aflaesning

 

 

 

Natsænkning

 • Temperaturen om natten eller ved bortrejse bør være over 16o C.

 

Nat

 

 

 

Varmt vand

 • Indstil temperaturen på dit varme brugsvand på 50-55o C.
 • Tag brusebad istedet for karbad. For et almindeligt brusebad bruger du typisk 45 liter. Et brusebad kan nemt koste 145 liter varmt vand.

 

Varmtvand

 

 

 

Termostat

 • Hæng ikke gardiner, møbler eller lignende foran termostaten.
 • Kontroller evt. temperaturen i dine rum ved at placere et termometer i 1,5 meters højde.
 • Tjek dine termostater årligt: Hvis du skruer helt op for varmen, bør der højst gå 1 time før hele radiatoren er varm. 

 

Radiator temp

 

 

 

Gulvvarme

 • Tjek jævnligt din indstilling af gulvvarmen.
 • Find en passende indstilling, og undgå yderligere regulering af temperaturen.

 

Gulvvarme

 

 

 

 

Få mere information på "Spar Energi"

Spar Energis hjemmeside http://sparenergi.dk/forbruger/vaerktoejer/tjeklister har mange gode råd og informationer, der fortæller dig, hvordan du sparer på varmen.

Skal dit varmeanlæg undersøges grundigere, er det også her du finder VVS´ere.

 
Udnyt-varmen
  Energirådgivning

 

FFV Varme A/S tilbyder vederlagsfrit energirådgivning til erhvervsvirksomheder, institutioner og boliger. Din varmeinstallation bliver gennemgået og der bliver givet forslag til ændringer for eventuelle varmebesparelser.

 

Graddage-til-web

Følg dit forbrug

 

Få en aflæsningsbog hos FFV Varme A/S og følg dit forbrug henover året.

 

Vi anbefaler, at du aflæser din måler mindst en gang om måneden.