ffv logo2  
 

 

 
 
FFV Energi & Miljø A/S
Korsvangen 6A  
5750 Ringe  
Telefon 62 61 16 66 (døgnvagt) 
 
Telefontider:
Man-tors: 08.00 - 16.00
Fre: 08.00 - 12.30
Email:

ffv@ffv.dk

 

Årsaflæsning

Afregning af manglende afkøling af fjernvarmevand. 

Hvis der på din årsopgørelsen over fjernvarmeforbrug fremgår et ekstra kWh-forbrug, har din afkøling for året ikke været på 30 oC.
Se nedenstående forklaring:

 

Årsopgørelse fakturaWEB2

 

Ifølge vore Tekniske Bestemmelser for fjernvarmelevering, skal fjernvarmevandet nedkøles således, at gennemsnitsafkølingen over et forbrugsår ikke er mindre end 30 grader. Hvis denne nedkøling eller returtemperatur ikke opnås, er varmeforsyningen berettiget til at opkræve betaling for sine ekstraomkostninger. For hver grad, afkølingen har været mindre end 30 grader, er vi berettiget til at forhøje forbrugsafgiften med 1%.

 

Hvis den gennemsnitlige nedkøling på et år er mindre end 30 grader, vil FFV Varme A/S således opkræve ekstrabetaling på årsopgørelsen, ifølge gældende takster.

 

Dårlig afkøling af fjernvarmevandet medfører:

 

  • Forøget ledningstab i gadeledningsnettet
  • Forøget tab i produktionsanlæg
  • Forøget elforbrug til pumper.

 

Nævnte punkter er medvirkende til stigende varmepriser. Det er derfor vigtigt at den enkelte bruger af fjernvarmen er opmærksom omkring udnyttelsen og afkølingen af fjernvarmen. Læs mere her om, hvordan du nedkøler temperaturen

 

Hvis I har spørgsmål til ovenstående er du velkommen til at kontakte os på
tlf. 6261 1666 eller email: 
ffv@ffv.dk

 

 
aflasning
 Årsaflæsning

 

Rate

Periode

Betalingsdato

1. kvartal

1. jan - 31. marts

10. februar

2. kvartal

1. april - 30. juni

10. maj

3. kvartal

1. juli - 30. sep.

10. august

4. kvartal

1. okt. - 31. dec.

10. november